śniadanie

śniadanie

Hotel nie oferuje śniadania.

W pobliżu dostępnych jest kilku piekarzy.

Chmura piekarzy w Lohne

Godziny otwarcia od 06:00 do 18:30

w niedzielę od 07:30 do 17:30.

Restauracja Sohnemann

Po uzgodnieniu tylko od 06:30 do 10:00

w niedzielę od 08:00 do 10:00.